Όροι Χρήσης

Αγαπητέ Σπουδαστή,

Πριν να αρχίσετε να κάνετε χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον εκπαιδευτικό χώρο, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το Συμφωνητικό των Όρων & Προϋποθέσεων. Εάν κάνετε χρήση κάποιας υπηρεσίας εδώ (σημείο εισόδου www.cosmoanelixis.gr έτσι όπως ο δικτυακός αυτός χώρος αναπτύσσεται και συνδέεται με άλλες ζώνες), συμπεραίνουμε ότι έχετε διαβάσει το παρόν Συμφωνητικό και ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό του. Αυτό σημαίνει, επίσης, ότι δεσμεύεστε νομικά ότι θα συμμορφωθείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, σας παρακαλούμε να απομακρυνθείτε από τον δικτυακό μας χώρο αυτό και να μη κάνετε περαιτέρω χρήση οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν.

Περιορισμοί Ηλικίας

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτού του εκπαιδευτικού χώρου είναι ανοιχτή σε όσους είναι άνω των 18 ετών ή είναι χειραφετημένοι ενήλικες ή έχουν την νομική συγκατάθεση γονέων ή κηδεμόνων ή επιτόπιων κηδεμόνων, και έχουν πλήρη ικανότητα να αναλάβουν τις ευθύνες, νομικές ή οικονομικές ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν.

Με την εγγραφή σας ή τη συμμετοχή σας στις υπηρεσίες ή τις λειτουργίες του παρόντος δικτυακού μας χώρου, με το παρόν δηλώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών, χειράφετος ενήλικας ή έχετε στην κατοχή σας τη συγκατάθεση από ένα γονέα ή κηδεμόνα που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συμφωνεί και να υπογράφει τους όρους του παρόντος.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι θα τηρήσετε τον Κώδικα Δεοντολογίας του Εκπαιδευόμενου/ Φοιτητή.

Επιπλέον, ορισμένα εκπαιδευτικά μαθήματα μπορεί να ζητούνται ως προαπαιτούμενα και απολύτως απαραίτητα πριν να γίνει αποδεκτή η εγγραφή σας.

Με το παρόν συμφωνείτε ότι πληρείτε τα κριτήρια και ότι όλες οι πληροφορίες που δίνετε είναι αληθινές. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, σας συμβουλεύουμε να ΜΗΝ κάνετε χρήση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών μας.

Δικαίωμα Τροποποίησης

Το δικαίωμα αλλαγής ή τροποποίησης των Όρων Χρήσης βρίσκεται στην απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα ισχύει αμέσως μετά την ανάρτησή της από εμάς.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συνέχιση της χρήσης αυτού του εκπαιδευτικού χώρου από πλευράς σας, μετά τη δημοσίευση των εν λόγω τροποποιήσεων, με ή χωρίς ειδοποίηση, συνιστά δεσμευτική αποδοχή αυτών των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων.

Αποποίηση ευθυνών

Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες σε αυτόν τον εκπαιδευτικό χώρο, όπου οι σπουδαστές και οι χρήστες της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν και να ανταλλάσσουν τις απόψεις τους, τις γνώμες τους, τα οράματα και τις ιδέες των έργων τους. Ενθαρρύνουμε την ελεύθερη έκφραση της δημιουργικότητας που προσθέτει αξία στη ζωή των ανθρώπων και της κοινότητας.

Ωστόσο, με το παρόν συμφωνείτε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων που βρίσκονται σε αυτόν τον εκπαιδευτικό χώρο εκφράζουν τις ιδέες και τις απόψεις των προσώπων που τα δημοσίευσαν. Τα άτομα αυτά είναι πλήρως υπεύθυνα για το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους και η cosmoanelixis IKE δεν ευθύνεται για την ακαδημαϊκή/επιστημονική τους αξία

Η cosmoanelixis είναι υπεύθυνη μόνο για τις θέσεις και τα προγράμματα που έχουν προβληθεί σε αυτά, έχουν εγκριθεί και προσφέρονται ως μέρος του εκπαιδευτικού υλικού στα Προπτυχιακά, Μεταπτυχιακά και Δια Βίου Μάθησης εκπαιδευτικά προγράμματα.

Και παρότι η cosmoanelixis IKE προτεραιότητα έχει να επιλέξει υψηλής ποιότητας συνεργάτες για τα δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα (MOOC), που απευθύνονται στην κοινότητα και βρίσκονται στην ενότητα ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, τα εν λόγω προγράμματα εκπροσωπούν τις επιστημονικές απόψεις αυτών που τα διδάσκουν. Η Cosmoanelixis ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλά όχι την υποχρέωση να αφαιρέσει οποιοδήποτε καταχρηστικό περιεχόμενο δημοσιεύτηκε στα forum ή στα chat ή στους κοινοτικούς χώρους κατά τη κρίση της.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Ο εκπαιδευτικός χώρος της cosmoanelixis μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις προς άλλες ιστοσελίδες που διατηρούνται ή ελέγχονται από άλλους. Η cosmoanelixis δεν φέρει καμία ευθύνη για τις διακεκομμένες συνδέσεις, για σφάλματα σελίδων, επιβλαβή στοιχεία και ιούς κλπ που ανήκουν σε άλλους δικτυακούς τόπους. Ωστόσο, ελέγχουμε τους συνδέσμους όσο πιο συχνά μπορούμε.

Πολιτική Πνευματικών Δικαιωμάτων

Η Ελληνική Νομοθεσία με τον σχετικό Νόμο Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων προβλέπει τη προσφυγή ιδιοκτησίας πνευματικών δικαιωμάτων για όσους πιστεύουν ότι υλικό που εμφανίζεται εδώ παραβιάζει τα δικαιώματά τους. Εάν θεωρείτε, καλή τη πίστη, ότι το περιεχόμενο στον εκπαιδευτικό χώρο της cosmoanelixis παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας, εσείς ( ή ο πράκτορας που σας εκπροσωπεί ) μπορείτε να μας στείλετε μια ειδοποίηση ζητώντας να αφαιρεθεί το υλικό ή να μην γίνεται προσβάσιμο πλέον.

Το σχετικό σας έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) την κανονική ή ηλεκτρονική υπογραφή του προσώπου που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του αποκλειστικού δικαιώματος που φαίνεται ότι έχει παραβιαστεί,
(β) ταυτοποίηση του προστατευόμενου έργου για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι έχει παραβιαστεί ( ή εάν υπάρχουν πολλαπλά σημεία πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα στα οποία αναφέρεται το ίδιο έγγραφο, αντιπροσωπευτικός συγκεντρωτικός κατάλογος των σημείων αυτών),
(γ) στοιχεία εντοπισμού του υλικού που παρουσιάζει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και επαρκείς πληροφορίες που θα επιτρέψουν στην cosmoanelixis IKE να εντοπίσει το υλικό στον παρόντα δικτυακό χώρο,
(δ) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( αν υπάρχει) του καταγγέλλοντος,
(ε) μια δήλωση ότι ο καταγγέλλων γνωρίζει ότι η χρήση του υλικού για το οποίο γίνεται καταγγελία δεν έχει παραχωρηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον εκπρόσωπό του, ή τον νόμο, και
(στ) δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ανακοίνωση/ καταγγελία είναι ακριβείς, και, επί ποινή ψευδορκίας, ότι ο καταγγέλλων έχει εξουσιοδοτηθεί να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του αποκλειστικού δικαιώματος που φαίνεται να έχει παραβιαστεί.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε την cosmoanelixis ΙΚΕ και τις αντίστοιχες τυχόν θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις της και κάθε ένα από τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, συνεργάτες, υπαλλήλους, συμβούλους, επόπτες, εξωτερικούς συνεργάτες, κλπ από κάθε απαίτηση, υποχρέωση, έξοδα και ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και των εύλογων δικηγορικών εξόδων που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος και σχετίζονται ή προκύπτων από
(α) τη χρήση σας ή απόπειρα χρήσης του παρόντος δικτυακού χώρου ή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων που έγινε κατόπιν παραβίασης των Όρων Χρήσης,
(β) τη παραβίαση από μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου
(γ) τις πληροφορίες που δημοσιεύετε ή κάνετε ανάρτησή τους στον δικτυακό μας χώρο, ή στα δικτυακά μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης χωρίς περιορισμό, κάθε απαίτησης που προκύπτει από την παράβαση ή την ιδιοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας είτε άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. 

Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, το Πρωτοδικείο Αθηνών είναι αρμόδιο για να εκδικάσει την διαφορά και να αποφασίσει.