Υποτροφίες

Υπάρχουν πολλές οργανώσεις, ιδρύματα ή ενώσεις που προσφέρουν υποτροφίες, οικονομική υποστήριξη κλπ σε άτομα που ανήκουν στις επιλέξιμες ομάδες. Μπορείτε να εξερευνήσετε τις δυνατότητες και να δείτε αν και εσείς μπορείτε να επωφεληθείτε μιας τέτοιας ευκαιρίας. Εμείς κάναμε την έρευνά μας και σας παραθέτουμε πληροφορίες που είναι καλό να διερευνήσετε. Ο πίνακας συνεχώς συμπληρώνετε, γι’ αυτό και καλό είναι να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να ενημερώνεστε.

Για τους Έλληνες, λοιπόν, ενδιαφερόμενους υπάρχουν δεκάδες εκατοντάδες υποτροφίες τόσο για βασικές σπουδές όσο και για μεταπτυχιακές σπουδές. Συχνά, όμως, δεν γίνεται χρήση τους αφού η ενημέρωση είναι ελλιπής και ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να κάνει την δική του έρευνα.

Διακρίνουμε δύο  μεγάλες κατηγορίες: Τις υποτροφίες που προσφέρει το κράτος με βασικό φορέα διαχείρισης το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), αλλά και άλλα Υπουργεία, Πανεπιστήμια, το Συμβούλιο της Ευρώπης,… και ιδιωτικές υποτροφίες που συνήθως προέρχονται από κληροδοτήματα, ιδρύματα κλπ.

Α. ΙΚΥ

Το ΙΚΥ προσφέρει υποτροφίες τόσο για σπουδές στο εξωτερικό όσο και για σπουδές στο εσωτερικό. Η οικονομική παροχή καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις κανονικές διατάξεις του Δ.Σ. του ΙΚΥ. Ο υποψήφιος για υποτροφία από το ΙΚΥ καλείται να ανταποκρίνεται στα παρακάτω προσόντα:

1. Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια
2. Πτυχίο/ δίπλωμα ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο / δίπλωμα ΑΕΙ της αλλοδαπής ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Σχολής Νηπιαγωγών με δίπλωμα διετούς μετεκπαίδευσης Μαρασλείου Νηπιαγωγών) ή ισότιμης μετεκπαίδευσης (Μ.Α., Sc, Magister, D.E.A., κ.λπ.) ή άλλου επιπέδου αν αυτό καθορίζεται στον πίνακα ειδικεύσεων ή πτυχίο ελληνικού Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή ισότιμο ελληνικού ή ξένου Τεχνολογικού Ιδρύματος για τους υποψήφιους του προγράμματος Τ.Τ.Ε.
3. Πτυχιούχος θεωρείται και ο υποψήφιος, που προσκομίζει εντός της προθεσμίας βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Ιδρύματος ότι εξετάσθηκε επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου του.
Ι. Ηλικία μέχρι 38 ετών, πλην ειδικών περιπτώσεων
ΙΙ. Να μη διαθέτει ο υποψήφιος (προσωπικά) επαρκή οικονομικά μέσα.
ΙΙΙ. Να έχει διακριθεί για την επίδοση στις σπουδές, τη χρηστότητα και το ήθος του.
4. Όσοι από τους υποψήφιους είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. θα πρέπει έως την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας να προσκομίσουν πιστοποιητικό ότι δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας από την προϊσταμένη τους αρχή.
5. Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα στους διαγωνισμούς εφόσον:
Ι. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή
ΙΙ. Έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή
ΙΙΙ. Έχουν αναβολή κατάταξης, επίσης
IV. Μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και οι στρατευμένοι ή όσοι πρόκειται να στρατευθούν.
6. Αν κάποιος από τους υποψήφιους αδυνατεί εξαιτίας οποιασδήποτε αναπηρίας, μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε εξετάζεται μόνο προφορικώς.
7. Τυφλοί ή κωφάλαλοι, κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, μπορούν να λάβουν υποτροφία του ΙΚΥ σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις με υπέρβαση των προβλεπόμενων κάθε έτος θέσεων υποτροφιών, εφόσον επιτύχουν στα καλλιτεχνικά μαθήματα.
8. Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν ήδη τύχει υποτροφίας του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές.

Πληροφορίες: ΙΚΥ, Λυσικράτους 14, Αθήνα 105 58, Τηλ. 210 3254385-9, Fax 210 3221863,http://www.iky.gr/

 Β. Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Σ. Ωνάσης

Οι υποτροφίες είναι πάνω από 120 κάθε χρόνο, δίνονται τόσο για θετικές όσο και για θεωρητικές επιστήμες αλλά και καλές τέχνες, για έρευνα, μετεκπαίδευση και καλλιτεχνική δημιουργία που θα προγραμματιστεί στην Ελλάδα.
Βασική προϋπόθεση η Ελληνική Ιθαγένεια, η ηλικία δεν είναι σπουδαίο κριτήριο και ο βαθμός πτυχίου είναι το 8.

Πληροφορίες: Αισχίνου 7, 105 58 Αθήνα, τηλ.: 210 37.13.000, Fax: 210 37.13.013,
URL:
 http://www.onassis.gr/, e-mail: foreigners@onassis.gr και pubrel@onassis.gr

Γ. Ίδρυμα Fullbright

Από το 1946 το ίδρυμα προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε απόφοιτους Ελληνικών Πανεπιστημίων συνεισφέροντας σε ανταλλαγές φοιτητών.

Πληροφορίες: Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 Αθήνα URL: http://www.fulbright.gr/ Τηλ.: 210 72.41.811-2, 21072.92.023, 21072.92.041 Fax: 21072.26.510 Ελ. Βενιζέλου 4, 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 242.904 Fax: 2310257.410

Δ. Ίδρυμα Λάτση

Προσφέρει 45 περίπου υποτροφίες κάθε χρόνο για σπουδές στην Ελλάδα και 2 για το εξωτερικό σε Φοιτητές Ανώτατων Σχολών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει καταγωγή από τον νομό Ηλείας.

Πληροφορίες: Όθωνος 8-10, Σύνταγμα, τηλ. 210 3220505

Ε. Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους ΑΕΙ για θετικές επιστήμες.

Πληροφορίες: Λ. Αμαλίας 20, Αθήνα τηλ. 210 3223243

ΣΤ. Υπουργείο Εργασίας - “Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού”

Χορηγεί υποτροφίες κάθε χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές.
Πληροφορίες: Εθν. Αντιστάσεως 8 - Τράχωνες, τηλ. 210. 99.29.888

Ζ. Υποτροφίες Ξένων Κυβερνήσεων σε Έλληνες

Περίπου 100 υποτροφίες δίνονται κάθε χρόνο από Ξένες Κυβερνήσεις σε Έλληνες στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών. Πληροφορίες θα βρείτε στο Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία κοινοποιεί –συνήθως στο τέλος Οκτωβρίου κάθε χρόνου- πίνακα των χωρών που προσφέρουν υποτροφία. Οι χώρες με τις οποίες έχουν ήδη κυρωθεί μορφωτικές συμφωνίες είναι οι ακόλουθες:
Αίγυπτος, Αργεντινή, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Δανία, Ιορδανία, Ινδία, Ιράκ, Ιράν, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Κολομβία, Μάλτα, Μεξικό, Νορβηγία, Ν. Κορέα, Ουγγαρία, Πακιστάν, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Συρία, Τσεχία, Τυνησία, Φινλανδία.

Πληροφορίες: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (http://www.ypepth.gr):

α. Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας - Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας - Μητροπόλεως 15- 101 85 Αθήνα - 5ος όροφος - 514 γραφείο κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 12 μ. - 14μ.μ. Τηλέφωνο: 2103230272, 21032.30.272, Fax: 2103248264
β. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Γ.Ε.ΠΟ.) - Ερμού 15 - 1ος όροφος- κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 9 π.μ. – 14 μ.μ. Τηλέφωνο :2103230861-4 και  2103254970.

Η. Κληροδοτήματα και Κοινωφελή Ιδρύματα που χορηγούν Υποτροφίες

Προσφέρουν υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε υποψήφιους που κάθε φορά είναι από τον τόπο καταγωγής που ορίζουν γι’ αυτό και χρειάζεται ο υποψήφιος να κάνει έρευνα αν στην περιοχή καταγωγής του υπάρχει συγκεκριμένο κληροδότημα ή όχι. Συχνά, αν δεν υπάρχει υποψήφιος από την ίδια περιοχή η υποτροφία προσφέρεται σε υποψήφιο από άλλη.

Πληροφορίες θα βρείτε στις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Νομαρχίες.

Θ. Κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης από το υπουργείο οικονομικών και το υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει πάνω από 100 κληροδοτήματα άμεσης διαχείρισης κάθε χρόνο, πολλά σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το Υπουργείο Παιδείας έχει αντίστοιχο Γραφείο Κληροδοτημάτων.

Πληροφορίες: Υποτροφίες Κληροδοτημάτων και Κοινωφελών Ιδρυμάτων ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Τμήμα Διαχείρισης και Μισθοδοσίας, Γραφείο Κληροδοτημάτων
Μητροπόλεως 15, 101 85 Αθήνα, 3ος όροφος, γρ. 319
τηλ.:  210 32.46.057, Fax: 210 32.48.264
URL: http://www.ypepth.gr/

Ι. Κληροδοτήματα που διαχειρίζεται η Ακαδημία Αθηνών

Αφορούν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πληροφορίες: Ακαδημία Αθηνών, Πανεπιστημίου 28 τηλ.. 210.3600207-209, fax 2103634806

Ο παραπάνω κατάλογος είναι ενδεικτικός. Εναπόκειται στον υποψήφιο να κάνει την δική του έρευνα και να προσφέρει στον εαυτό του μια ευκαιρία που ούτως ή άλλως υπάρχει και τον περιμένει. 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία.