Υποτροφίες Καλής Θέλησης

Σε όσους από τους εκπαιδευόμενους ακολουθούν το προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και έχουν υπογράψει τη συμφωνία συνεργάτη προκειμένου να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτικές κυψέλες στη χώρα τους ή στην περιοχή τους, η cosmoanelixis προσφέρει Υποτροφίες Καλής Θέλησης. Ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 4 πρώτα εξάμηνα (προπτυχιακό επίπεδο) ή τα 2 πρώτα εξάμηνα (μεταπτυχιακό επίπεδο) και στην συνέχεια να υποβάλει την αίτηση για Υποτροφία Καλής Θέλησης online. 

Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε εδώ

 Σε περίπτωση έγκρισης, ο εκπαιδευόμενος φοιτητής παρακολουθεί τα υπόλοιπα εξάμηνα του προγράμματος με υποτροφία 100% επί των διδάκτρων. 

Κριτήρια επιλογής για Υποτροφία Καλής Θέλησης είναι:

 • Ακαδημαϊκή επίδοση κατά τη διάρκεια των 4 ή 2 πρώτων εξαμήνων
 • Σχέδιο ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Κυψέλης.
 • Όλα τα κριτήρια επιλογής όπως αναφέρεται και στην Υποτροφία Λόγω Αριστείας παράγραφοι 2, 3
  Ήτοι: 

  1. Βαθμολογία (να τεκμηριώνεται από την επίσημη εκπαιδευτική αρχή της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης . Τα έγγραφα πρέπει να φέρουν την επίσημη σφραγίδα του εκπαιδευτικού ιδρύματος και την υπογραφή.

  Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τα επιπλέον μόρια  που δίνονται ανάλογα με το αρχικό πτυχίο εισόδου.

  Απολυτήριο Λυκείου

  Επαγγελματική Κατάρτιση

  Πτυχίο Τριτοβάθμιας

  Μεταπτυχιακό

  PHD

  1

  2

  3

  4

  5

   2.  Απόδειξη της υψηλής απόδοσης κατά τα 5 χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μπορεί να είναι:

  A. Κατάλογος άρθρων που δημοσιεύτηκαν (10 μόρια για κάθε εργασία που δημοσιεύθηκε)

  B. Τεκμηριωμένη εθελοντική εργασία (1 μόριο για κάθε 4 εβδομάδες τεκμηριωμένη εθελοντική εργασία)

  Γ . Τεκμηριωμένη συμμετοχή σε κοινωνικά προγράμματα υποστήριξης του λαού (10 μόρια για κάθε έργο συμμετοχής)

  Δ.  Συνηγορία για καλό σκοπό (2 μόρια για κάθε περίπτωση υποστήριξης ενός καλού σκοπού)

  Τεκμηρίωση για το Γ. & Δ. μπορεί να γίνει με ταινία, βίντεο, αναφορά σε  εφημερίδα / περιοδικό (να στείλετε σχετικό σκαναρισμένο απόσπασμα), εκθέσεις γραπτές και υπογεγραμμένες από τα ενδιαφερόμενα μέρη)

  3. Συστατική επιστολή από 2 διαφορετικούς χώρους (π.χ. σπουδές, χώρο εργασίας, ΜΚΟ κλπ)

Η αίτηση πρέπει να αποσταλεί κατά τη διάρκεια του 2ου ή 4ου εξαμήνου των σπουδών και η έγκριση ή απόρριψη ανακοινώνεται κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων εβδομάδων του 3ου ή 5ου εξαμήνου.