Τραγουδάμε για την Ζωή

Πρόγραμμα για παιδιά από την κοιλιά, τους γονείς τους και τους παππούδες του και παιδιά μέχρι την εφηβεία. Χωρίς ηλικιακό streaming. Στηρίζεται στα όσα πολύ καλά ξέρουμε σήμερα για την επίδραση της μουσικής, του τραγουδιού και του ήχου στην διαμόρφωση της ψυχοσωματικής υγείας. Για να μπορούν τα παιδιά μας να αντιλαμβάνονται την ομορφιά της ζωής και των ψηλών πνευματικών αξιών που μας ενώνουν και να θέλουν να είναι παρόντα στις διαδικασίες της ζωής, μακριά από καταθλίψεις κλπ. καταστάσεις.