Πρόγραμμα ISCH COST Action IS1405 (BIRTH)

Η Βέλτιστη υγεία για την μητέρα και το νεογέννητο έχει τεράστια σημασίας για την ευδαιμονία της κοινωνίας.
Η μείωση της παιδικής θνησιμότητας και της σοβαρής νοσηρότητας είναι ένα θέμα που απασχολεί σοβαρά τις περισσότερες κυβερνήσεις. Μια τέτοια εστίαση, όμως, στην παθολογία συνδέεται με μια υπερβολική έκταση κλινικών παρεμβάσεων σε βάρος γυναικών χαμηλού κινδύνου, με απρόβλεπτες, δυσάρεστες κλινικές συνέπειες και υψηλό κόστος φροντίδας. Μέρος του προβλήματος αποτελεί το γεγονός ότι ο επιστημονικός κόσμος εστιάζει την προσοχή του στο να καταλάβει την παθολογία της κύησης και του τοκετού και εξετάζει τα στοιχεία από την απλή, κλινική, γραμμική προοπτική. Σαν αποτέλεσμα δεν μπορεί να καταλάβει το μέγεθος και τα όρια της φυσιολογίας του φυσικού τοκετού σε διάφορους πληθυσμούς, άτομα και πλαίσια. 

Η συγκεκριμένη Δράση στόχο έχει να προάγει την επιστημονική γνώση στον συγκεκριμένο τομέα από ολο-συστημική προοπτική χρησιμοποιώντας το ρεαλιστικό πλαίσιο έρευνας που λέει τι δουλεύει, για ποιον, σε ποιες συνθήκες. Χωρίζεται στους παρακάτω πέντε τομείς:

  • Βιο-ιατρική (επιγενετική και η υπόθεση της υγιεινής)
  • Βιο-μηχανική (κίνηση της μητέρας και του εμβρύου)
  • Κοινωνικο-πολιτιστική (κοινωνικές προσδοκίες και εμπειρίες, συμπεριλαμβανομένων των μειονοτήτων τόσο αυτών που βρίσκονται στο περιθώριο όσο και των μεταναστών)
  • Οργανωτικά θέματα (η επίδραση των οργανωτικών πλαισίων και της σχετικής κουλτούρας και οι επιπτώσεις των διαφόρων παρεμβάσεων που γίνονται κατά τον τοκετό)
  • Νευρο-ψυχο-κοινωνικό πλαίσιο (πώς οι ενδο-προσωπικές πράξεις και συμπεριφορές επηρεάζουν διαδικασίες της φυσιολογίας μας.

Η cosmoanelixis συμμετέχει στην Επιτροπή Διοίκησης της συγκεκριμένης Δράσης εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
Υπεύθυνη είναι η Όλγα Γκουνή.
Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε στις εργασίες, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στο info@cosmoanelixis.gr.