Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Προγεννητική Ψυχολογία (PHEC)

Αναλυτικό πρόγραμμα  Οδηγός Σπουδών Δίδακτρα    Αίτηση  Υποτροφίες  Υπηρεσίες Φοιτητή Γραφείο Υποστήριξης   

Ζητήστε το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τον Οδηγό Σπουδών εδώ

Το πρόγραμμα ειδίκευσης στην Προγεννητική Ψυχολογία είναι σχεδιασμένα για εκείνους που ενδιαφέρονται για την απόκτηση των ακαδημαϊκών γνώσεων που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν στον τομέα της ανθρώπινης ψυχοσωματικής στήριξης για την υγεία και την ανθρώπινη εξέλιξη από πριν τη σύλληψη έως μετά την γέννηση σε όλη την ενήλικη ζωή

Κάθε πρόγραμμα βασίζεται στην ιδέα ότι δεν έχει σημασία τι ηλικία είμαστε, όταν ακούμε και αφομοιώνουμε την πρώιμη προγεννητική εμπειρία μας, τη γέννησή μας και τα πρώτα χρόνια της παιδικής ηλικίας μας, έχουμε την ευκαιρία να ανασυνθέσουμε τη ζωή μας στο τώρα

Το πρόγραμμα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της πρωτογενούς εμπειρίας μας σε ολόκληρη την εμπειρία της ζωής μας αλλά και να αντιληφθούν τα βάθη των δυνατοτήτων που έχει ο καθένας από εμάς προκειμένου να ζήσει μια δημιουργική, ευτυχισμένη ζωή.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να:

 1. Ανταποκριθεί στην Διεθνή Ανάγκη για ένα υπεύθυνο υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα στον τομέα της Προγεννητικής/ Περιγεννητικής Ψυχολογίας και Υγείας.
 2. Προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους έτσι ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί θεραπευτές, πρωτοπόροι παιδαγωγοί και εμπνευσμένοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας.
 3. Να μεταδώσει υψηλά ιδανικά, ηθικές αξίες και έμπνευση, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να εξυπηρετήσουν τη ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό πεδίο.
 4. Να προσφέρει, εμπνεύσει και διδάξει αποτελεσματικά πρωτοβάθμια προγράμματα Προαγωγής της Υγείας.
 5. Να παρέχει ένα επικαιροποιημένο, τεκμηριωμένο πρόγραμμα σπουδών που δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των γνώσεων που σχετίζονται με τις επιστημονικές και βιωματικές πτυχές της προγεννητικής ψυχολογίας και υγείας.
 6. Να παρέχει ασφαλή ουσιαστική επαγγελματική διεθνή αναγνώριση της επιτυχούς ολοκλήρωσης σπουδών για τους εκπαιδευόμενους.
 7. Να εξυπηρετήσει όλους όσους ενδιαφέρονται να ειδικευθούν διεθνώς στις προγεννητικές επιστήμες και δεν υπάρχει κανένα αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη χώρα τους, χρησιμοποιώντας ασφαλή, καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία και την online εκπαιδευτική πλατφόρμα μας.Το πρόγραμμα  διαρκεί 4 έτη σαν πλήρες πρόγραμμα παρακολούθησης.

Απευθύνεται

Σε όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τον πλήρη κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή έχουν ένα πρώτο πτυχίο, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την καταγωγή, τη φυσική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την ηλικία ή τη θρησκεία.

Πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος για όλους και ότι όλοι είναι απλά τέλειοι για την εκπλήρωση του σκοπού της ζωής τους. Πιστεύουμε, επίσης, στην συνέργεια και υγιή συνεργασία προς την κατεύθυνση απόκτησης ενός συγκεκριμένου στόχου. Ωστόσο, κάθε άνθρωπος έχει τα ταλέντα του, τις δεξιότητές του και τις δυνατότητές του. Έτσι, είμαστε επιλεκτικοί ως προς τους φοιτητές που τελικά γίνονται αποδεκτοί στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να μπαίνουμε σε ανταγωνισμούς.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ, , οι απόφοιτοί μας έχουν αποκτήσει τα επαγγελματικά αλλά κυρίως ουσιαστικά προσόντα που θα τους επιτρέψουν να εργαστούν στον τομέα της ανθρώπινης ψυχοσωματικής στήριξης για την υγεία και την ανθρώπινη εξέλιξη από πριν τη σύλληψη έως αργότερα, μετά την γέννηση σε όλη την ενήλικη ζωή. Χαρακτηρίζονται από υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις, επαγγελματισμό, πνεύμα αριστείας και σεβασμού για τη ζωή. 

Οι απόφοιτοί μας είναι εμπνευσμένοι επαγγελματίες που μοιράζονται συλλογικά την αποκτούμενη γνώση και προωθούν την ευημερία της κοινότητας.

Οι απόφοιτοί μας έχουν μάθει:

 1. Πώς να βοηθούν τους ανθρώπους στην άσκηση του επαγγέλματός τους, ανεξάρτητα από το σε ποια φάση της ζωής τους είναι και ανεξάρτητα από την ηλικία τους και πώς να αξιοποιούν την πείρα τους και να εξελίσσονται, ακόμη και αν το ξεκίνημά τους ήταν δύσκολο!
 2. Πώς να επικεντρώνονται στην πρόοδο της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής ενεργοποιώντας δημιουργικές οδούς λειτουργικότητας, για το βέλτιστο αποτέλεσμα!
 3. Πώς να κάνουν συνειδητές επιλογές που προωθούν την ακεραιότητα, την αξιοπρέπεια, τη συμπόνια, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την αρμονία σε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις:. Τον εαυτό, τον άλλο άνθρωπο και τον κόσμο!
 4. Πώς να είναι ηγέτες στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας.
 5. Πώς να κάνουν έρευνα και να χρησιμοποιούν τεκμηρίωση στη γνώση για καλύτερα αποτελέσματα.
 6. Πώς να συνδέουν τη θεωρία και την εφαρμογή στην πράξη.
 7. Πώς να συλλαμβάνουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να λειτουργούν προγράμματα αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 8. Πώς να εργάζονται συλλογικά σε βιώσιμα έργα.
 9. Πώς να υποστηρίζουν την ευημερία των ανθρώπων.
 10. Πώς να ζουν δημιουργικά σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.
 11. Πώς να χρησιμοποιούν την καινοτόμο τεχνολογία για μέγιστα αποτελέσματα.

Ευκαιρίες καριέρας

Οι απόφοιτοί μας είναι απαραίτητοι στην αγορά εργασίας, καθώς μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας & των Επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Τομέας υγείας

Οι απόφοιτοί μας μπορούν να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία παροχής υπηρεσιών υγείας στους τομείς της Προγεννητικής συμβουλευτικής / Αγωγής και προγεννητικής ψυχοθεραπείας (όταν πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας).

Μπορούν να ενεργούν ως σύμβουλοι εγκυμοσύνης, και της οικογένειας,
να εφαρμόζουν αρχέγονα προγράμματα προαγωγής της υγείας με νέους ενήλικες που σκέφτονται τη μητρότητα, έγκυα ζευγάρια, νεογνά, βρέφη, παιδιά, έφηβους και το μητρικό περιβάλλον εν γένει.
Να είναι βοηθοί ερευνητών σε θέματα υγείας ή
να εργάζονται ως στελέχη σε επιχειρηματικά προγράμματα στον τομέα της υγείας.

Είναι ιδανικοί πρωτεργάτες προς τη δημιουργία των θεμελίων της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας με τεράστια οφέλη για την κοινωνία, την ειρήνη, τον πολιτισμό και την οικονομία της κάθε χώρας.

Εκπαιδευτικός τομέας

Οι απόφοιτοί μας είναι απαραίτητοι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς και χώροι δημιουργικής απασχόλησης είναι οι χώροι όπου θα βρούμε τα μωρά μας και, στη συνέχεια, τα μικρά παιδιά μας. Δεδομένου ότι οι χώροι αυτοί υποκαθιστούν την οικογένεια, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό που τους στελεχώνει γίνονται γονικές φιγούρες για αυτά τα παιδιά. Ένας εκπαιδευτικός ή μέλος του προσωπικού που μπορεί να κατανοήσει την προ / περιγεννητική δυναμική της εμπειρίας του κάθε παιδιού μπορεί να γίνει ένα θεραπευτικό περιβάλλον και να συμβάλει στην απελευθέρωση του τραύματος, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να εκπληρώσει ελεύθερα το δημιουργικό δυναμικό του.

Οι απόφοιτοί μας μπορεί να κάνει τη διαφορά, είτε ως συνεργάτες ή ως το προσωπικό που εργάζεται για το κράτος ή στον ιδιωτικό τομέα.

Επιχειρήσεις

Τα προ / περιγεννητικά εντυπώματά μας καθορίζουν το πλαίσιο για όλες τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στην προσωπική και επαγγελματική μας ζωή. Άλυτα προγεννητικά / περιγεννητικά θέματα απόρριψης, αμφιθυμίας ή βέλτιστα πρωτογενή ξεκινήματα επαναλαμβάνονται σε περιβάλλοντα εργασίας και δημιουργούν προκλήσεις για όλους τους εμπλεκόμενους. Οι απόφοιτοί μας ευδοκιμούν σε διευθυντικές θέσεις, ιδίως σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού ως διευθυντικά στελέχη, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, ως σύμβουλοι ηγεσίας, στελέχη διοίκησης και ως επικεφαλής επιχειρηματικών πρότζεκτ.

Εγγραφή

Για το πρόγραμμα που ανοίγει κάθε φορά την 1η Φεβρουαρίου:

 • Έγκαιρη Εγγραφή: Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου
 • Κανονική Εγγραφή: Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου
 • Εγγραφή την τελευταία στιγμή: Μέχρι κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 εβδομάδων του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για το πρόγραμμα που ανοίγει κάθε φορά την 1η Οκτωβρίου:

  • Έγκαιρη Εγγραφή: Μέχρι το τέλος του Μαίου
  • Κανονική Εγγραφή: Μέχρι το τέλος του Ιουλίου
  • Εγγραφή την τελευταία στιγμή: Μέχρι κατά τη διάρκεια των πρώτων 4 εβδομάδων του εκπαιδευτικού προγράμματος.

   

  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ & ΚΑΝΕ ΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΥ ΤΩΡΑ! 

  Γίνε Ένας από τους ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ της ΕΞΕΛΙΞΗΣ!!
  γιατί η Προγεννητική Ζωή είναι καθοριστική!