Ομάδες & Δίκτυα

Είναι σημαντικό να μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή με άλλους ανθρώπους που έχουν τις ίδιες ανησυχίες με μας και να διευρύνουμε την αντίληψή μας, ενώ ταυτόχρονα διερευνούμε τις πιθανότητες συνέργειας για το καλό όλων. Παρακάτω θα βρείτε έναν κατάλογο ενώσεων ή άλλων οργανισμών στον χώρο των Προγεννητικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής. 

APPAH

ISPPM

OMAEP

Primal Health Research Database : Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συλλογή δεδομένων με εργασίες που αποδεικνύουν την σύνδεση μιας δυσλειτουργίας ή κακης υγείας με την προγεννητική μας εμπειρία 

The Association of Psychohistory

The Janov Primal Therapy Center

The International Primal Association

Primal Integration

Stanislav & Christina Grof Foundation

American Pregnancy Association

Coalition for Improving Maternity Care

I research for Birth

Centre International de recherche et de developpement de l' Haptonomie

Whole-Self Prenatal Psychology

Hellenic Union for Prenatal & Perinatal Psychology & Medicine

International Cesarean Awareness Network & VBAC Information

Hypnobirthing

Cesarean Voices 

BEPEΕνδιαφέροντα στοιχεία για την γονεϊκότητα πριν την γέννηση του παιδιού 

Center for Prenatal Music

La Leche League

The Bradley Method

Calm Birth

Fetal Alcohol & Drug Unit

VBAC.com Θα βρείτε τεκμηριωμένες μελέτες για φυσικό τοκετό μετά από καισαρική 

MOST(Mothers of Supertwins), Μια ΜΚΟ για την υποστήριξη των οικογενειών που δημιουργούνται από πολύδυμες κυήσεις 

Lamaze International

Adoption: Meet Marcy Axness

Aware Parenting Institute

Attorneys for the Rights of the Child

Metamorphosis

The Liedloff Continuum Concept

Neuroendocrinology Letters 

PubMed Central® (PMC) Περιοδικό με αρχείο πολλών δωρεάν δημοσιεύσεων στον χώρο της υγείας

Touch The Future: Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συλλογή συνεντεύξεων πολλών πρωτοπόρων που πήρε ο Michael Mendizza

Womb Ecology

Midwifery Today Magazine

The Compleat Mother Magazine

The Fathers Magazine