Υπηρεσίες Μέντορα

Στο έργο του Ομήρου "Η Οδύσσεια", ο Οδυσσέας προτού αφήσει τον τόπο του για να συμμετάσχει στον Τρωικό Πόλεμο, ανέθεσε τη προστασία του γιου του Τηλέμαχου στον φίλο του Μέντορα

Το καθήκον του Μέντορα ήταν να συμβουλεύει τον Τηλέμαχο κατά τη διάρκεια της απουσίας του Οδυσσέα έτσι ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στα βασιλικά καθήκοντα και παράλληλα, ο Μέντορας ήταν αυτός που συνόδευε τον Τηλέμαχο στο ταξίδι του για την αναζήτηση του πατέρα του και της ίδια του της ταυτότητας.

Κατά τη διάρκεια του επικού ποιήματος, η Αθηνά, θεά της Σοφίας, παρουσιάστηκε στον Τηλέμαχο με τη μορφή του Μέντορα...

Η cosmoanelixis αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα του Μέντορα στη ζωή κάθε Τηλέμαχου/σπουδαστή ή νέου επαγγελματία που βρίσκεται στη διαδικασία εξερεύνησης της δικής του ταυτότητας και στη διαδικασία της συγκέντρωσης της σοφίας του Νου και της Καρδιάς που εγγυώνται την επιτυχή διαχείριση όλων των προσωπικών και κοινοτικών ΘΕΣΜΩΝ/ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

Έτσι, η cosmoanelixis προσφέρει ένα πρόγραμμα καθοδήγησης για όλους τους σπουδαστές που φοιτούν σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και επαγγελματικό Τίτλο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης.