Προστασία Δεδομένων

H εκπαιδευτική μας πλατφόρμα www.cosmoanelixis.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί πληροφορίες που σας αφορούν, κάνει χρήση δε των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997 ο οποίος και προστατεύει την διαχείριση των ευαίσθητων δεδομένων του κάθε ανθρώπου και τον νόμο 3471/2006 ο οποίος προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα στον χώρο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και κάθε άλλης σχετικής νομοθεσίας έτσι όπως ορίζεται από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνουμε

Συγκεντρώνουμε δύο ειδών στοιχεία:

 1. Μη προσωπικές πληροφορίες
 2. Προσωπικές πληροφορίες

Πιο συγκεκριμένα

Μη προσωπικές πληροφορίες: Τέτοιες είναι οι πληροφορίες που παίρνουμε από εσάς και αφορούν:

 • Τις πληροφορίες log-in, την διεύθυνση IP σας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε και το σύστημα περιήγησής σας.
 • Τις σελίδες του δικτυακού χώρου που επισκέπτεστε, πότε τις επισκέπτεστε, πόσο χρόνο μένετε εκεί και σε ποιες υπερσυνδέσεις μεταβήκατε.

Προσωπικές Πληροφορίες:

 • Οι πληροφορίες εγγραφής σας και οι ενημερώσεις τους
 • Πληροφορίες που αφορούν ποια μαθήματα πήρατε και ποιες υπηρεσίες ή προϊόντα αγοράσατε από εμάς
 • Δεδομένα που δώσατε σε περίπτωση συμμετοχής σας σε έρευνά μας
 • Πληροφορίες εγγραφής σας για ενημέρωσή σας μέσα από e-mail, ή για να παίρνετε το newsletter της cosmoanelixis ή για να συμμετέχετε σε άλλες δικτυακές μας υπηρεσίες (ακαδημαϊκές ή άλλες π.χ. προγράμματα για την κοινότητα κλπ.)
 • Αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τον δικτυακό μας χώρο καθώς και αναρτήσεις σας στα forum και στις συζητήσεις στις οποίες συμμετέχετε (και οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό ή αναρτώνται με τον τρόπο που εσείς έχετε ρυθμίσει)
 • Όλα τα αρχεία που αναφέρονται και αφορούν την ακαδημαϊκή σας πρόοδο (συμπεριλαμβανομένων και των βαθμολογιών σας κατά την διάρκεια των σπουδών σας)
 • Το περιεχόμενο των αιτήσεών σας καθώς και όλη την αλληλογραφία σας μαζί μας
 • Οικονομικές πληροφορίες που αφορούν τις πληρωμές σας καθώς και τα στοιχεία τα οποία εσείς μας δώσατε όσον αφορά τις πληρωμές σας.

Όλες αυτές τις πληροφορίες τις διαχειριζόμαστε σύμφωνα με τον νόμο.

Έτσι, και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

 1. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και κάνουμε χρήση εκείνων των δεδομένων που είναι αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο κάθε φορά ζητούνται και δίδονται ελεύθερα από το άτομο το οποίο ως εκ τούτου δίνει την συναίνεσή του και επικαιροποιεί τα στοιχεία αυτά έτσι ώστε πάντα να είναι ενημερωμένα.

 2. Διατηρούμε οικονομικά στοιχεία για 15 χρόνια μετά την λήξη κάθε οικονομικής συναλλαγής ή για χρονικό διάστημα που καθορίζει η φορολογική νομοθεσία. Παρόλα ταύτα, τα εκπαιδευτικά μητρώα κάθε εκπαιδευόμενου φυλάσσονται για πάντα έτσι ώστε ο εκπαιδευόμενος και κάθε ενδιαφερόμενος που έχει νόμιμο δικαίωμα να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά. Σ’ αυτή την περίπτωση, διασφαλίζουμε τα δεδομένα αυτά και τα προστατεύουμε από οποιαδήποτε φθορά παράνομη ή λόγω ατυχήματος, από οποιαδήποτε απώλεια λόγω ατυχούς συμβάντος, από αλλοίωση περιεχομένου, από αποκάλυψη σε άλλον που δεν έχει εξουσιοδότηση πρόσβασης σ’ αυτά καθώς επίσης και από οποιαδήποτε παράνομη διαχείριση.

 3. Σεβόμαστε το δικαίωμα του ατόμου να έχει ενημέρωση αλλά και πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα που το αφορούν. Αποκαλύπτουμε αυτά τα δεδομένα σε όσους έχουν άδεια από το άτομο αυτό η οποία άδεια είτε αναφέρεται και δίδεται κατά την εγγραφή του ή αποδεικνύεται από σχετικό έγγραφο που φέρει τις νόμιμες υπογραφές. Πάντα πληροφορούμε τον άνθρωπο για τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες αυτές όταν υποβάλλεται οποιοδήποτε αίτημα για πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και επιβεβαιώνουμε την εγκυρότητα του αιτήματος πριν να προχωρήσουμε. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μας ρωτήσετε σχετικά με το ποιος είχε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή στα αρχεία/ μητρώα που διατηρούμε εμείς και σας αφορούν, είναι απαραίτητο να μας στείλετε ένα email και στην συνέχεια με συστημένο ταχυδρομείο το αίτημά σας. Το email σας το απευθύνετε στο education@cosmoanelixis.gr και ταχυδρομικά χρησιμοποιείτε την διεύθυνση Δεληγιώργη 55-59, 104 37, Αθήνα, Ελλάδα. Η απάντησή μας θα σας δοθεί εντός 15 ημερών από την στιγμή που θα έχουμε παραλάβει το αίτημά σας με το ταχυδρομείο.

 4. Σας πληροφορούμε πάντα από τα πριν όταν είναι να συλλέξουμε προσωπικά σας στοιχεία και σας ζητάμε πάντα την προηγούμενη συναίνεσή σας. Η εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας σημαίνει ότι αποδέχεστε και τους όρους λειτουργίας μας. Δεν χρησιμοποιούμε κρυφούς μηχανισμούς για να αποκτήσουμε πρόσβαση στα στοιχεία σας. Παρόλα ταύτα, έχετε το δικαίωμα να έχετε τις αντιρρήσεις σας όσον αφορά την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους και μπορείτε να μας στείλετε ένα αίτημα με το οποίο να μας ζητάτε είτε να διορθώσουμε είτε να διαγράψουμε εξ ολοκλήρου τα προσωπικά σας δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι συγκεκριμένες διαδικασίες έχουν άμεση σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και σε με τέτοια περίπτωση όταν ζητάτε την διαγραφή των στοιχείων σας, οι υπηρεσίες που συνδέονται με αυτά θα διαγραφούν επίσης. Αν έχετε καταβάλλει δίδακτρα, αυτά τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Αν θέλετε να προχωρήσετε με το αίτημά σας για διαγραφή στοιχείων σας , και πάλι σας παρακαλούμε να μας στείλετε ένα email και στην συνέχεια το αίτημά σας ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Χρησιμοποιείστε το ίδιο email και την ίδια ταχυδρομική διεύθυνση όπως και παραπάνω. Και σ’ αυτήν την περίπτωση προβαίνουμε στην διόρθωση/ διαγραφή μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες από την ημέρα που παραλάβαμε την συστημένη σας επιστολή με το αντίστοιχο αίτημα μέσω ταχυδρομείου.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο τον Νόμο 2472/1997 εδώ και τον Νόμο 3471/2006 εδώ. Για να έχετε όλη την πληροφόρηση σε σχέση με την προστασία των Προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.