Δωρεές και Χορηγίες

Η Cosmoanelixis στηρίζεται στη γενναιοδωρία όλων εκείνων ανάμεσά μας που μπορούν να προσφέρουν οποιαδήποτε δωρεά με στόχο την υποστήριξη της πρωτοβουλίας μας για την εξάπλωση των Προγεννητικών Επιστημών και των Επιστημών Ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να βιώνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής και τα παιδιά μας να έχουν το βέλτιστο δυνατό ξεκίνημα στη ζωή τους.

Η πρωτοβουλία μας αυτή χρηματοδοτείται από τους περιορισμένους πόρους μας, καθώς δεν λαμβάνουμε καμία χρηματοδότηση από τη κυβέρνηση. Η τακτική παροχή των αποφοίτων, οι φιλανθρωπίες, οι φιλανθρωπικές οργανώσεις και όλοι όσοι μπορούν να προσφέρουν μια δωρεά κάνουν πολλά περισσότερα: Επενδύουν σε όλες τις μελλοντικές γενιές. Μια επένδυση για Ειρήνη και Πολιτισμό. Μια Επένδυση στην Εξέλιξη της Ανθρωπότητας.

Όπως είπε ο Αδαμάντιος Κοραής «κάθε φορά που ένα σχολείο ανοίγει τις πόρτες τους, μια φυλακή κλείνει».

Δεδομένου ότι η παιδεία, όχι απλά η εκπαίδευση, είναι φορέας φωτός, η σοφία που αυτή η εκπαιδευτική πρωτοβουλία φιλοδοξεί να προσφέρει αποτελεί μέσον για όλους εμάς στη προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε στις ανθρώπινες προκλήσεις μας και να συμβάλλουμε στην ευτυχία, τη συνεργασία, την υγεία και τη δημιουργική ευημερία όλων.

Αναγνωρίζουμε τους δωρητές μας, τους χορηγούς και τους υποστηρικτές μας και τους εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας διαδικτυακά, τιμώντας τους σε συγκεκριμένες γιορτές και εκδηλώσεις μας και μνημονεύοντας τους στο εκπαιδευτικό μας υλικό (εκτός εάν μας ζητηθεί ανωνυμία).

Μπορείτε, επίσης, να γίνετε ένας από τους χορηγούς ή συνεργάτες που λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα Υιοθεσίας μας.

Η όποια επιλογή σας είναι τεράστια υποστήριξη για εμάς. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.

Κάντε κλικ εδώ για να προχωρήσετε με τη δωρεά σας.