Σε Γενικές Γραμμές

Η ακαδημαϊκή χρονιά αρχίζει

  • την 1η Οκτωβρίου (φθινοπωρινό εξάμηνο) και τελειώνει στις 31 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, ή
  • την 1 Φεβρουαρίου (εαρινό εξάμηνο) και τελειώνει στις 31 Ιανουαρίου το επόμενο έτος.

Οι τιμές των διδάκτρων ισχύουν για ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει είτε την 1η Οκτωβρίου ή την 1η Φεβρουαρίου. 

Αυτό ισχύει για όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, που διαρκούν τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος, ήτοι το πρόγραμμα Μετά το Πτυχίο Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Προγεννητική Ψυχολογία (PPC Προγεννητική Ψυχολογία), την Ανώτερη Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Προγεννητική Ψυχολογία (PHEC Προγεννητική Ψυχολογία), τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα που τώρα τρέχουν και όλα αυτά που θα ανακοινωθούν στο μέλλον.

Για τα Πιστοποιημένα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, δείτε και εδώ

Τα δίδακτρα υπόκεινται σε ετήσια αναθεώρηση.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στην έναρξη του 1ου εξαμήνου
του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δίδακτρα δίδονται προκειμένου να καλύψουν ολόκληρο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαζί και τα οφέλη ή υπηρεσίες που προσφέρονται στον εκπαιδευόμενο.

Η πληρωμή των διδάκτρων είναι ευθύνη του εκπαιδευόμενου. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος έχει υποβάλει αίτηση για μια υποτροφία ή επιχορήγηση ή όποια οικονομική βοήθεια για τις σπουδές του ή έχει έναν χορηγό, εάν για οποιοδήποτε λόγο οι παραπάνω ευκαιρίες δεν ευδοκιμήσουν, ο εκπαιδευόμενος είναι προσωπικά υπεύθυνος για την πληρωμή των διδάκτρων.

Αναθεώρηση των διδάκτρων

Οι εκπαιδευόμενοι που παρακολουθούν οποιοδήποτε πρόγραμμα που είναι μεγαλύτερο από ένα ακαδημαϊκό έτος θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα δίδακτρα πιθανόν να παρουσιάσουν αύξηση κάθε χρόνο ανάλογα με τις διακυμάνσεις της αγοράς. Ωστόσο, είναι πολιτική μας να υποστηρίζουμε τους εκπαιδευόμενούς μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι, τα δίδακτρα μας πιθανόν να μειωθούν επίσης, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Διακοπή Φοίτησης σε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Διακοπή Φοίτησης μπορεί να γίνει μόνο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διαρκούν πάνω από 2 εξάμηνα τουλάχιστον.